Foto: Aditya Joshi

Regeringens olika förslag i samband med den gröna återstarten

I budgetpropositionen för 2022 ska satsningarna ta Sverige framåt efter pandemin, samtidigt som vi bygger ett grönare och mer hållbart samhälle. Satsningarna omfattar allt från pengar till klimatomställning i olika delar av samhället, klimatanpassning vid ett förändrat klimat, och effektivare tillståndsprocesser. De uppgår sammanlagt till nära 12 miljarder kronor och vi ser bland annat Klimatklivet och Energisteget.

Klimatklivet

Klimatklivet infördes 2015 och är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Vid slutet av februari 2021 hade totalt ca 3 600 projekt beviljats stöd.

Klimatklivet är klimatpolitik i praktiken. Med det stödet har över 65 000 laddpunkter kommit på plats, och hundratals företagsdrömmar om grön omställning har kunnat förverkligas. Nu förstärker vi stödet så att utsläppen kan minska snabbare och laddinfrastrukturen kan fortsätta byggas ut.”

– Miljö- och klimatminister Per Bolund.

För att minska klimatutsläppen i hela landet och bidra till en grön återstart föreslår regeringen att Klimatklivet förstärks kraftigt. Anslaget ökar med 800 miljoner kronor under 2022 för att därefter öka med mer än dubbelt så mycket 2023. 2024 är den planerade ökningen på mer än tre miljarder kronor. Satsningen innebär också att Naturvårdsverket får möjlighet att stötta fler långsiktiga och omfattande klimatprojekt, genom att den så kallade bemyndiganderamen höjs kraftigt.

Energisteget

Regeringen vill satsa 100 miljoner kronor årligen mellan år 2022 och 2026 för att återuppta stödinsatser till energieffektivisering inom industrin, det så kallade Energisteget. Satsningen innebär ett investerings- och projekteringsstöd till industriföretag.

Stärkt klimatpremie

Klimatpremien introducerades 2020 och främjar introduktionen av lastbilar och arbetsmaskiner med låga utsläpp på marknaden genom att sänka inköpskostnaden av dessa för företag, kommuner och regioner. Elbusspremien introducerades 2016 och främjar introduktionen av elbussar på marknaden.

Regeringen vill genomföra en kraftig höjning av dessa, från beräknade 130 miljoner kronor 2022 till totalt drygt 1,4 miljarder kronor med den nya budgeten. Som en del i den gröna återstarten föreslår regeringen en tillfällig återställning av elbusspremien till 20 procent av inköpspriset (med ett tak vid 40 procent av merkostnaden för närmast jämförliga fordon). I detta ingår en tillfällig förstärkning av elbusspremien på totalt 1,1 miljard kronor under 2022. 

I satsningen ingår även ett ökat stöd till miljölastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner på 200 miljoner kronor under 2022. Detta är mer än en fördubbling jämfört med 2021. Satsningen beräknas därefter uppgå till 200 miljoner kronor 2023 och 300 miljoner kronor 2024. Det är en viktig del i arbetet med att ställa om tunga transporter och arbetsmaskiner till fossilfrihet.

Fler artiklar i denna artikelserie

Kompetenslyft
Kompetenslyft för klimatet – nu utbildas Sverige Läs mer
Effektivare åtgärd för bättre miljö
Effektivare tillståndsprocesser, klimatsatsningar och kompetenslyft ska bidra till grön återstart Läs mer
Kategory
Miljö & Hållbarhet

I samarbete med KNN B2B Sweden

Taggar
Ta reda pä mer https://www.maratongroup.com

Missa inget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller du koll på företagen i Halland.

  Nyhetsbrevet innehåller artiklar, reportage och erbjudanden från våra samarbetspartners.

  Relaterade artiklar

  Miljö & Hållbarhet För: KNN B2B Sweden
  Spara
  Effektivare tillståndsprocesser, klimatsatsningar och kompetenslyft ska bidra till grön återstart
  Effektivare åtgärd för bättre miljö
  Stort tack till Jon Tyson och Karsten Wurth för bilderna!
  AV:
  Therése Berglin

  Effektiva tillståndsprövningar För att de gröna investeringar som planeras i dag ska kunna genomförasLäs mer

  Entreprenörskap & Företagande För: Hallandsaffarer.se
  Spara
  Elon Musk är nu värd mer än ExxonMobil – Teslas största rival
  Elon Musk / Tesla aktien
  Globala företag byggs upp ultrasnabbt i nya branscher. Teslas värde slår nya rekord. Foto: Sigmund och Alexander Shatov
  AV:
  Therése Berglin

  Exxon Mobil Corporation, som marknadsför sig som ExxonMobil, är ett amerikanskt petroleumbolag som rankasLäs mer

  Digitalisering För: KNN B2B Sweden
  Spara
  Ett effektivt möte är inte improviserat, det är förberett
  AV:
  Anna Dovre

  Idag har vi alla accepterat att denna nya verklighet är här för att stanna,Läs mer

  Västmanlands Näringsliv
  Cookies & Data

  För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

  Denna domän är en del av MARATON GROUP AB